thehouse.co.il

מחירון התקנת ותיקון מערכות אזעקה המלא


מחירון מערכות אזעקה המלא הכולל את מחירי התקנה ומחירי תיקון וטכנאות. המחירון כולל גם תוספות שניתן לבצע למערכות האזעקה.

כמעט בכל מבנה היום, בין אם מדובר במבנה מגורים, מסחרי או ציבורי, אנחנו יכולים למצוא מערכת אזעקה. זה נובע הן בגלל דרישות חברות הביטוח לצורך אבטחת המקום ומימוש תנאי פוליסת המבנה והתכולה, והן מרצון אישי של בעלי המבנה להגן ולשמור עליו.

עם השנים אנחנו יכולים לראות התפתחות ניכרת בתחום של מערכות האזעקה, התפתחות שבאה לידי ביטוי בין היתר, גם בעלויות של התקנת מערכות אזעקה ותיקונן בשעת הצורך. כיום אנחנו נהנים ממבחר גדול יותר מאשר אי פעם בתחום, וכן משוק הולך וגדל לא רק של מוצרים אלא גם של טכנאים שמתמחים בתיקון והתקנת מערכות אזעקה מסוגים שונים.

בחלק הבא של המאמר אנחנו נתייחס לעלויות של מספר תיקונים והתקנות מערכות אזעקה מסוגים שונים, למבני מגורים ומבנים אחרים.

מחירון התקנת מערכת אזעקה חוטית

מערכת אזעקה קלאסית, כפי שהיה נהוג להתקין בעבר, זו מערכת אזעקה חוטית. היא מחוברת במבנה למנגנון פיקוד. לצורך זה יש לחווט את המערכת דרך צנרת פנימית, מה שדורש יצירת תשתית מתאימה. מחיר התקנת מערכת כזו מתחילה ב-600 שקל, כשהמחיר עולה ככל שהמערכת מגיעה ליותר אזורים במבנה.

מספר אזורי התקנה היצרן מחיר
עד 6 אזורים פימא 650-1500
עד 6 אזורים עורב 900-1800
עד 6 אזורים ויסוניק 1000-1100
עד 6 אזורים רוקונט 1000-1100
עד 6 אזורים אלקטרוניקס ליין 1100-1200
עד 8 אזורים פימא 1000-1900
עד 8 אזורים עורב 900-1900
עד 8 אזורים ויסוניק 1000-1300
עד 8 אזורים רוקונט 1000-1100
עד 8 אזורים אלקטרוניקס ליין 1000-1050
עד 10 אזורים פימא 1050-1350
עד 10 אזורים עורב 900-1050
עד 10 אזורים ויסוניק 1100-1150
עד 10 אזורים רוקונט 350-1200
עד 10 אזורים אלקטרוניקס ליין 1100-1150
עד 32 אזורים פימא 1050-3100
עד 32 אזורים עורב 1250-1350
עד 32 אזורים ויסוניק 1400-1550
עד 32 אזורים רוקונט 1400-1600
עד 32 אזורים אלקטרוניקס ליין 1400-1550
 
 
 
מחירון התקנת מערכת אזעקה אל חוטית

מערכת אזעקה אל חוטית היא מערכת חדישה יותר, מדובר על מערכת עם מנגנון פיקוד שעובד על חיישנים ורשתות טלפון או אינטרנט. מדובר על מערכת שאין צורך לייצר עבורה תשתית. זו מערכת שעלותה הבסיסית היא 300 שקל אומנם אך, מרבית המערכות חוצות את קו האלפיים שקל ומטפסות כלפי מעלה ככל שהן מכסות יותר אזורים.

מספר אזורי התקנה היצרן מחיר
עד 6 אזורים פימא 300-2200
עד 6 אזורים עורב 2400-2550
עד 6 אזורים ויסוניק 300-1200
עד 6 אזורים רוקונט 2100-2150
עד 6 אזורים אלקטרוניקס ליין 2700-2750
עד 8 אזורים פימא 1000-2400
עד 8 אזורים עורב 2300-2500
עד 8 אזורים ויסוניק 300-2800
עד 8 אזורים רוקונט 2000-2300
עד 8 אזורים אלקטרוניקס ליין 2400-2700
עד 10 אזורים פימא 1050-2300
עד 10 אזורים עורב 2800-2850
עד 10 אזורים ויסוניק 300-2900
עד 10 אזורים רוקונט 2800-2950
עד 10 אזורים אלקטרוניקס ליין 2950-3050
עד 32 אזורים פימא 2900-3200
עד 32 אזורים עורב 2700-3000
עד 32 אזורים ויסוניק 300-2000
עד 32 אזורים רוקונט 2800-3200
עד 32 אזורים אלקטרוניקס ליין 2850-3000
 
 
החלפת גלאי

ההבדל בין התקנת גלאי להחלפת גלאי נובע מכך, שהחלפת גלאי לא מחייבת יצירת תשתית חדשה, בעוד שהתקנת גלאי מחייבת בניית תשתית מתאימה וחיבור למערכת האזעקה. החלפת גלאי ישן בחדש מתחיל ב-150 שקל ומשתמה בהתאם לסוג הגלאי.

סוג הגלאי מחיר (המחיר כולל את עלות החלק)
נפח 170-200
מגנט 170-220
דו קרן 450-550
שבר זכוכית 300-350
סורג 700-750
אנטי מסק 380-400
תקרה 380-450
 
 
מחירון התקנת גלאי

לצד מערכות אזעקה יש צורך להתקין גלאים אשר משדרים אותות בכל פעם כשגורם מסוים נכנס למבנה או נוגע במערכת האבטחה ומנסה לשתק אותה. עלות התקנת גלאי מתחילה ב-200 שקל, כשהמחיר משתנה בהתאם לסוג הגלאי. אנחנו יכולים למצוא בשוק גלאים כגון, מגנט, תקרה, שבר זכוכית, נפח ועוד. כל גלאי עובד בצורה שונה כמובן.

סוג הגלאי מחיר (המחיר כולל את עלות החלק)
נפח 200-500
מגנט 180-270
דו קרן 400-1000
שבר זכוכית 250-400
סורג 400-730
אנטי מסק 300-400
תקרה 300-380
 
 
התקנת גלאי וילון

סוג הגלאי מחיר
פנימי 250-500
חיצוני 400-750
 
 
התקנת גלאים נוספים

סוג הגלאי מחיר
גלאי קרן אקטיבי 450-1000
גלאי אקוסטי קווי 250-450
גלאי אקוסטי אלחוטי 400-650
גלאי זעזועים קווי 300-550
גלאי זעזועים אלחוטי 450-750
גלאי אנטי מסק קווי 350-550
גלאי אנטי מסק אלחוטי 180-520
 
 
תיקון מערכות אזעקה המחיר

כשמדברים על תיקון מערכת אזעקה, יש לקחת בחשבון שישנן תקלות שונות שיכולות לגרום לשיתוק של המערכת או לעבודה לא סדירה שלה, מה שמחייב תיקון כמובן.

תיאור העבודה היצרן מחיר
החלפת ספק כוח פימא 200-300
החלפת ספק כוח עורב 200-350
החלפת ספק כוח ויסוניק 150-300
החלפת ספק כוח רוקונט 200-250
החלפת ספק כוח אלקטרוניקס ליין 200-350
החלפת כרטיס מערכת פימא 500-650
החלפת כרטיס מערכת עורב 350-750
החלפת כרטיס מערכת ויסוניק 350-750
החלפת כרטיס מערכת רוקונט 250-650
החלפת כרטיס מערכת אלקטרוניקס ליין 500-650
החלפת לוח מקשים פימא 400-550
החלפת לוח מקשים עורב 400-500
החלפת לוח מקשים ויסוניק 500-600
החלפת לוח מקשים רוקונט 350-600
החלפת לוח מקשים אלקטרוניקס ליין 480-500
תיקון תקלות תקשורת פימא 200-320
תיקון תקלות תקשורת עורב 200-400
תיקון תקלות תקשורת ויסוניק 300-350
תיקון תקלות תקשורת רוקונט 200-380
תיקון תקלות תקשורת אלקטרוניקס ליין 200-350
 
 
התקנת תוספות למערכות האזעקה:

התקנת מצב שבת

היצרן מחיר
פימא 300-650
עורב 320-350
ויסוניק 280-370
רוקונט 330-380
אלקטרוניקס ליין 320-370
 
 
התקנת הודעות SMS

מערכות אזעקה מתקדמות מאפשרות לנו לקבל הודעות SMS בכל פעם כשהן מופעלות. חברות ביטוח רבות דורשות את החיבור הזה, בפרט כשמדובר במבנים מסחריים, זאת על מנת שיהיה ניתן לשלוח למקום ניידת בזמן אמת. חיבור שכזה עולה בין 250 ל-700 שקל, תלוי בסוג המערכת ובמהירות שליחת ההודעה.

היצרן מחיר
פימא 300-700
עורב 350-500
ויסוניק 250-400
רוקונט 350-500
אלקטרוניקס ליין 250-400
 
 
התקנת צופר אזעקה פנימי

כל מערכת אזעקה כוללת צופר, בין אם פנימי שעובד בתוך המבנה ובין אם הוא חיצוני שעובד מחוץ למבנה. התקנת צופר פנימי עולה בין 150 ל-400 שקל, התקנת צופר חיצוני עולה בין 180 ל-320 שקל.

היצרן מחיר
פימא 150-400
עורב 250-350
ויסוניק 280-320
רוקונט 280-320
אלקטרוניקס ליין 280-320
 
 
התקנת צופר אזעקה חיצוני

היצרן מחיר
פימא 180-280
עורב 200-290
ויסוניק 220-290
רוקונט 280-320
אלקטרוניקס ליין 280-320
 
 
תוספות למערכות האזעקה

תיאור העבודה מחיר
לחצן מצוקה אלחוטי 330-600
מנוי למוקד אבטחה 100-200 - לחודש
התקנת לוח מקשים לאזעקה 250-650
 
 
כיצד בוחרים מתקין וטכנאי מערכות אזעקה

הבחירה צריכה להתבצע, תחילה, על פי המלצות וחוות דעת, כך אנחנו נלמד מי מבין הטכנאים או המתקינים, הוא איש מקצוע ברמה גבוהה, אמין, דייקן, שניתן לסמוך עליו ועל עבודתו. לאחר מכן עלינו לעשות סקר שוק בשביל לדעת מה המחירים בתחום וכמה עלינו לשלם, ולבסוף, אנחנו צריכים להיפגש עם המתקין או הטכנאי, בשביל לקבל מהם גם הצעת מחיר וגם חוות דעת לגבי התקנת מערכת אזעקה במבנה או תיקון של מערכת קיימת. 24/10/2017    thehouse.co.il
פורום בית חכם

© זכויות יוצרים – מאמר זה מובא על ידי אתר thehouse.co.il, הינו בבעלותו הבלעדית והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין לצלם ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להעביר מאמר זה, או חלקים ממנו, לאף גורם. הפרת האמור לעיל בכל אופן או צורה אסורה בהחלט. בעלי המאמר יפעלו וינקטו בכל הצעדים המשפטיים העומדים בפניהם בכל מקרה של הפרה של תנאים אלו. במידה ואתם מעוניינים להשתמש בתכנים או חלק מהם – פנו אלינו דרך טופס יצירת קשר


קהילת בית חכם - בואו הצטרפו
Copyright © 2022 thehouse.co.il כל הזכויות שמורות
אתר בית חכם מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום בית חכם
מתעניינים בבית חכם? דברו עם מומחה בתחום עוד היום
אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע מובילים בתחום - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!