enter-article מחירון התקנת ותיקון מערכות אזעקה המלא - הבית
אזעקות » מאמרים וחדשות » מחירון התקנת ותיקון מערכות אזעקה המלא

מחירון התקנת ותיקון מערכות אזעקה המלא

מחירון מערכות אזעקה המלא הכולל את מחירי התקנה ומחירי תיקון וטכנאות. המחירון כולל גם תוספות שניתן לבצע למערכות האזעקה.

כמעט בכל מבנה היום, בין אם מדובר במבנה מגורים, מסחרי או ציבורי, אנחנו יכולים למצוא מערכת אזעקה. זה נובע הן בגלל דרישות חברות הביטוח לצורך אבטחת המקום ומימוש תנאי פוליסת המבנה והתכולה, והן מרצון אישי של בעלי המבנה להגן ולשמור עליו.

עם השנים אנחנו יכולים לראות התפתחות ניכרת בתחום של מערכות האזעקה, התפתחות שבאה לידי ביטוי בין היתר, גם בעלויות של התקנת מערכות אזעקה ותיקונן בשעת הצורך. כיום אנחנו נהנים ממבחר גדול יותר מאשר אי פעם בתחום, וכן משוק הולך וגדל לא רק של מוצרים אלא גם של טכנאים שמתמחים בתיקון והתקנת מערכות אזעקה מסוגים שונים.

בחלק הבא של המאמר אנחנו נתייחס לעלויות של מספר תיקונים והתקנות מערכות אזעקה מסוגים שונים, למבני מגורים ומבנים אחרים.

מחירון התקנת מערכת אזעקה חוטית

מערכת אזעקה קלאסית, כפי שהיה נהוג להתקין בעבר, זו מערכת אזעקה חוטית. היא מחוברת במבנה למנגנון פיקוד. לצורך זה יש לחווט את המערכת דרך צנרת פנימית, מה שדורש יצירת תשתית מתאימה. מחיר התקנת מערכת כזו מתחילה ב-600 שקל, כשהמחיר עולה ככל שהמערכת מגיעה ליותר אזורים במבנה.

מספר אזורי התקנההיצרןמחיר
עד 6 אזוריםפימא650-1500
עד 6 אזוריםעורב900-1800
עד 6 אזוריםויסוניק1000-1100
עד 6 אזוריםרוקונט1000-1100
עד 6 אזוריםאלקטרוניקס ליין1100-1200
עד 8 אזוריםפימא1000-1900
עד 8 אזוריםעורב900-1900
עד 8 אזוריםויסוניק1000-1300
עד 8 אזוריםרוקונט1000-1100
עד 8 אזוריםאלקטרוניקס ליין1000-1050
עד 10 אזוריםפימא1050-1350
עד 10 אזוריםעורב900-1050
עד 10 אזוריםויסוניק1100-1150
עד 10 אזוריםרוקונט350-1200
עד 10 אזוריםאלקטרוניקס ליין1100-1150
עד 32 אזוריםפימא1050-3100
עד 32 אזוריםעורב1250-1350
עד 32 אזוריםויסוניק1400-1550
עד 32 אזוריםרוקונט1400-1600
עד 32 אזוריםאלקטרוניקס ליין1400-1550

מחירון התקנת מערכת אזעקה אל חוטית

מערכת אזעקה אל חוטית היא מערכת חדישה יותר, מדובר על מערכת עם מנגנון פיקוד שעובד על חיישנים ורשתות טלפון או אינטרנט. מדובר על מערכת שאין צורך לייצר עבורה תשתית. זו מערכת שעלותה הבסיסית היא 300 שקל אומנם אך, מרבית המערכות חוצות את קו האלפיים שקל ומטפסות כלפי מעלה ככל שהן מכסות יותר אזורים.

מספר אזורי התקנההיצרןמחיר
עד 6 אזוריםפימא300-2200
עד 6 אזוריםעורב2400-2550
עד 6 אזוריםויסוניק300-1200
עד 6 אזוריםרוקונט2100-2150
עד 6 אזוריםאלקטרוניקס ליין2700-2750
עד 8 אזוריםפימא1000-2400
עד 8 אזוריםעורב2300-2500
עד 8 אזוריםויסוניק300-2800
עד 8 אזוריםרוקונט2000-2300
עד 8 אזוריםאלקטרוניקס ליין2400-2700
עד 10 אזוריםפימא1050-2300
עד 10 אזוריםעורב2800-2850
עד 10 אזוריםויסוניק300-2900
עד 10 אזוריםרוקונט2800-2950
עד 10 אזוריםאלקטרוניקס ליין2950-3050
עד 32 אזוריםפימא2900-3200
עד 32 אזוריםעורב2700-3000
עד 32 אזוריםויסוניק300-2000
עד 32 אזוריםרוקונט2800-3200
עד 32 אזוריםאלקטרוניקס ליין2850-3000

החלפת גלאי

ההבדל בין התקנת גלאי להחלפת גלאי נובע מכך, שהחלפת גלאי לא מחייבת יצירת תשתית חדשה, בעוד שהתקנת גלאי מחייבת בניית תשתית מתאימה וחיבור למערכת האזעקה. החלפת גלאי ישן בחדש מתחיל ב-150 שקל ומשתמה בהתאם לסוג הגלאי.

סוג הגלאימחיר (המחיר כולל את עלות החלק)
נפח170-200
מגנט170-220
דו קרן450-550
שבר זכוכית300-350
סורג700-750
אנטי מסק380-400
תקרה380-450

מחירון התקנת גלאי

לצד מערכות אזעקה יש צורך להתקין גלאים אשר משדרים אותות בכל פעם כשגורם מסוים נכנס למבנה או נוגע במערכת האבטחה ומנסה לשתק אותה. עלות התקנת גלאי מתחילה ב-200 שקל, כשהמחיר משתנה בהתאם לסוג הגלאי. אנחנו יכולים למצוא בשוק גלאים כגון, מגנט, תקרה, שבר זכוכית, נפח ועוד. כל גלאי עובד בצורה שונה כמובן.

סוג הגלאימחיר (המחיר כולל את עלות החלק)
נפח200-500
מגנט180-270
דו קרן400-1000
שבר זכוכית250-400
סורג400-730
אנטי מסק300-400
תקרה300-380

התקנת גלאי וילון

סוג הגלאימחיר
פנימי250-500
חיצוני400-750

התקנת גלאים נוספים

סוג הגלאימחיר
גלאי קרן אקטיבי450-1000
גלאי אקוסטי קווי250-450
גלאי אקוסטי אלחוטי400-650
גלאי זעזועים קווי300-550
גלאי זעזועים אלחוטי450-750
גלאי אנטי מסק קווי350-550
גלאי אנטי מסק אלחוטי180-520

תיקון מערכות אזעקה המחיר

כשמדברים על תיקון מערכת אזעקה, יש לקחת בחשבון שישנן תקלות שונות שיכולות לגרום לשיתוק של המערכת או לעבודה לא סדירה שלה, מה שמחייב תיקון כמובן.

תיאור העבודההיצרןמחיר
החלפת ספק כוחפימא200-300
החלפת ספק כוחעורב200-350
החלפת ספק כוחויסוניק150-300
החלפת ספק כוחרוקונט200-250
החלפת ספק כוחאלקטרוניקס ליין200-350
החלפת כרטיס מערכתפימא500-650
החלפת כרטיס מערכתעורב350-750
החלפת כרטיס מערכתויסוניק350-750
החלפת כרטיס מערכתרוקונט250-650
החלפת כרטיס מערכתאלקטרוניקס ליין500-650
החלפת לוח מקשיםפימא400-550
החלפת לוח מקשיםעורב400-500
החלפת לוח מקשיםויסוניק500-600
החלפת לוח מקשיםרוקונט350-600
החלפת לוח מקשיםאלקטרוניקס ליין480-500
תיקון תקלות תקשורתפימא200-320
תיקון תקלות תקשורתעורב200-400
תיקון תקלות תקשורתויסוניק300-350
תיקון תקלות תקשורתרוקונט200-380
תיקון תקלות תקשורתאלקטרוניקס ליין200-350

התקנת תוספות למערכות האזעקה:

התקנת מצב שבת

היצרןמחיר
פימא300-650
עורב320-350
ויסוניק280-370
רוקונט330-380
אלקטרוניקס ליין320-370

התקנת הודעות SMS

מערכות אזעקה מתקדמות מאפשרות לנו לקבל הודעות SMS בכל פעם כשהן מופעלות. חברות ביטוח רבות דורשות את החיבור הזה, בפרט כשמדובר במבנים מסחריים, זאת על מנת שיהיה ניתן לשלוח למקום ניידת בזמן אמת. חיבור שכזה עולה בין 250 ל-700 שקל, תלוי בסוג המערכת ובמהירות שליחת ההודעה.

היצרןמחיר
פימא300-700
עורב350-500
ויסוניק250-400
רוקונט350-500
אלקטרוניקס ליין250-400

התקנת צופר אזעקה פנימי

כל מערכת אזעקה כוללת צופר, בין אם פנימי שעובד בתוך המבנה ובין אם הוא חיצוני שעובד מחוץ למבנה. התקנת צופר פנימי עולה בין 150 ל-400 שקל, התקנת צופר חיצוני עולה בין 180 ל-320 שקל.

היצרןמחיר
פימא150-400
עורב250-350
ויסוניק280-320
רוקונט280-320
אלקטרוניקס ליין280-320

התקנת צופר אזעקה חיצוני

היצרןמחיר
פימא180-280
עורב200-290
ויסוניק220-290
רוקונט280-320
אלקטרוניקס ליין280-320

תוספות למערכות האזעקה

תיאור העבודהמחיר
לחצן מצוקה אלחוטי330-600
מנוי למוקד אבטחה100-200 - לחודש
התקנת לוח מקשים לאזעקה250-650

כיצד בוחרים מתקין וטכנאי מערכות אזעקה

הבחירה צריכה להתבצע, תחילה, על פי המלצות וחוות דעת, כך אנחנו נלמד מי מבין הטכנאים או המתקינים, הוא איש מקצוע ברמה גבוהה, אמין, דייקן, שניתן לסמוך עליו ועל עבודתו. לאחר מכן עלינו לעשות סקר שוק בשביל לדעת מה המחירים בתחום וכמה עלינו לשלם, ולבסוף, אנחנו צריכים להיפגש עם המתקין או הטכנאי, בשביל לקבל מהם גם הצעת מחיר וגם חוות דעת לגבי התקנת מערכת אזעקה במבנה או תיקון של מערכת קיימת. 

עוד באותו נושא

מיגון חלונות נגד פריצה - המדריך המלא

מיגון חלונות נגד פריצה - המדריך המלא

חלונות הם לא רק אלמנטים אסתטיים של בית; הם ממלאים תפקיד מכריע באספקת תחושת ביטחון  כללי במרחבי המחיה שלנו. הבטחת אבטחת החלונות שלנו היא...

בית חכם מציג  – לעקוב אחר הבית מכל מקום

בית חכם מציג – לעקוב אחר הבית מכל מקום

מערכות בית חכם משדרגות פלאים את בטיחות ונוחות הבית גם כאשר אנו בתוך הבית וגם כאשר אנו מחוצה לו לפני כ-30-20 שנים, מי היה מאמין שניתן יהיה לשלוט...

אפליקציות לבית חכם – מאבטחים במאה ה-21

אפליקציות לבית חכם – מאבטחים במאה ה-21

כשאנחנו רוצים לחוש ביטחון אנחנו מתקינים מצלמות ביטחון במקומות שונים בבית או בעסק. כיום, אפשר לראות את המצלמות מכל מקום ובכל זמן... בטלפון הנייד   התקנת...

אזעקות אלחוטיות – מיטב דגמי האזעקות האלחוטיות

אזעקות אלחוטיות – מיטב דגמי האזעקות האלחוטיות

מערכות אזעקה אלחוטיות אינן דורשות הכנה מוקדמת להתקנתן והטכנולוגיה שלהן מתקדמת ואמינה יותר בזיהוי כניסה לא חוקית לבית מאזעקות קוויותישראל...

קוראים לכם מלמטה – על אינטרקום ובית חכם

קוראים לכם מלמטה – על אינטרקום ובית חכם

כולנו טובים, כולנו חכמים, אמרו לנו לא פעם. ועדיין, לפעמים הבית שלנו מעט חכם מאיתנו, וטוב שכך. עם ההמצאות הרבות בתחום האבטחה האלקטרונית, אין מקום...

string(72) "קוראים לכם מלמטה – על אינטרקום ובית חכם"